Web

Amb la supervisió i direcció creativa de Little Mamut

Enduro Magazine

Amb la supervisió i direcció creativa de Little Mamut

Rocaestudio

Amb la supervisió i direcció creativa de Little Mamut

FreeHome

Amb la supervisió i direcció creativa d'E2S

Happiness Awards

Amb la supervisió i direcció creativa de Little Mamut

Auservi Group